youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
קהילות מורים

מורה, על פרשת "אלנבי 40" דיברת כבר עם תלמידיך?

בחשש שלנו משיעורי חינוך מיני אנחנו לא מכינים את תלמידינו מספיק לעתידם
יוסי שפרבר
11/5/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא