youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

ללמוד בעולם האמיתי: כך הוצאנו את ההוראה מכותלי בית הספר

מודל מעשי לבניית מנהיגות מקומית ולמידה משולבת קהילה בגילאי חטיבת הביניים
רועי אילון
09/06/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא