youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

איך לתרגל מבלי לשעמם?

איך חוזרים על החומר בלי לאבד את התלמידים
צחי בר
5/13/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא