youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

המתנות שאתם יכולים לתת לתלמידיכם בדרך לעידן חדש

מה אתם תשאירו אחריכם לתלמידים שלכם?
יעל מן שחר ותפארת קרונפלד
06/10/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא