whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

כיצד מורים יכולים לסייע לתלמידים להתמודד עם אתגרי הטכנולוגיה?

איך אתם מכינים את התלמידים שלכם לעתיד עתיר טכנולוגיה?
אהד נתנזן
10/07/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא