youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
סיפורים מהשטח

הגבול הדק שבין הוראת מתמטיקה יפה, לטכנית

מורים למתמטיקה? חובבי מתמטיקה? הכתבה הזאת תקח אותכם כמה צעדים קדימה
גדי אלכסנדרוביץ'
26/10/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא