whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

מהפך בחמש דקות

פעמים, מלמדת אותנו תנועת המוסר, אדם צריך רק חמש דקות קבועות, בכדי להתנתק מהתנועה הטכנוקרטית שפועלת על אוטומט ולענות לעצמו על השאלה:איזה מחנך היית היום?
אבינועם הרש
04/08/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא