youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

לראות את העולם מעבר לפיקסלים

האם מחנך יכול לבקש מתלמידיו לצאת לטיול שנתי ללא סמרטפונים, מבלי להיחשד באובדן שפיות זמני?
אבינועם הרש
3/13/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא