youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לחלום בגדול

האופטימיות כאן: ללמוד מהרפורמות החינוכיות בישראל

"כשהסתכלתי על אושיות החינוך שעל הבמה ראיתי שכולם, ללא יוצא מן הכלל, משדרים פשטות טבעית. הרגשתי כאילו בלון של תקווה התפוצץ בחדר". שלחנו את אבינועם הרש לסקר את כנס החינוך הבינלאומי. הוא חזר עם מסקנה אחת: כדאי לפקוח את העיניים ולשים לב למה שקורה בשטח
אבינועם הרש
12/6/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא