youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

כדי שיוכלו להיות שם עבור התלמידים, על צוותי ההוראה לדאוג קודם כל לעצמם

בעת טיסה, בשעת לחץ ומצוקה ישנה הנחייה למבוגר לחבוש מסכת חמצן לעצמו בטרם הוא מתפנה לחבוש מסכה על פני ילדו. בדומה לכך: עיקר הדאגה היא לילדינו ולתמידינו, אבל לא נוכל לעזור להם אם לא נדאג קודם לחמצן לנשימה עבור עצמנו
צורית רוסו
5/17/2022
quote-image
רגע לפני שנתחיל לסכם את השנה ולבנות את שנת הלימודים הבאה, ברור לי כי לא פחות משאנו דואגים ומתמקדים בצרכי התלמידים – חשוב שנדאג לאלו של הצוותים. התוצאה תהיה הוליסטית, מזינה ומתגמלת.

עוד כתבות בנושא