youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

חזרנו לכיתה, מה עכשיו? ללמד מתוך הקשבה אמיתית לתלמידים

בתקופה עדינה כזו, הדורשת בנייה מחדש של מיומנויות אחרי השנה החולפת, עדיף שלא נצפה ליותר מדי מהתלמידים. איך נבחר את הנושאים שיחברו אותם אלינו וגם נספיק להגיש ציונים בזמן?
ד"ר יחיאל תנעמי ואיילת קריספין
5/2/2021
קרדיט: Deposite photos
quote-image
מטרת העל שלנו היא להצמיח ולחזק ילדים. ללימודי מתמטיקה יש כוח מיוחד בהקשר הזה, כי כשילד מרגיש שהצליח במתמטיקה הוא מרגיש שהצליח בכול

עוד כתבות בנושא