youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

כך גייסתי את הווטסאפ לשירות שיעורי האנגלית בחטיבת הביניים

אתם מבקשים שוב ושוב מתלמידיכם לסגור את הווטסאפ בזמן השיעור? שווה לנסות גישה חדשה. מחקרים מראים שהאפליקציה הזו יכולה דווקא לשפר את ההוראה שלכם
ריבי הורבט
2/16/2021
קרדיט: depositphotos
quote-image

עוד כתבות בנושא