youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

הערכה בימי קורונה: 4 עקרונות לבחינת מצב התלמידים

האם הם מבינים את החומר או רק מהנהנים אלינו מהריבוע שלהם במסך? דר' עינת נוטע קורן מציגה את המורכבות ומעלה כיוונים פרקטיים להערכת תלמידים, גם בתקופה זו
דר' עינת נוטע קורן
11/10/2020
קרדיט: depositphotos
quote-image
הערכת הלמידה בשנה כזו היא ללא ספק אתגר גדול. החשש הוא שהפערים הקיימים בין תלמידי הכיתה ובין בתי הספר רק ילכו ויעמיקו. ההמלצה היא לעשות כל מאמץ ולהיעזר בתוצאות ההערכה, כדי לתת מענה אישי לכל תלמיד לפי צרכיו ולקדם את הלמידה של תלמידים שצברו פערים

עוד כתבות בנושא