youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

והרי התחזית: יהיה סוער? כך תשמרו על אקלים חברתי מיטבי בכיתה שלכם

הילה יגאל-איזון
24/02/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא