youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
לשתף פעולה

המדריך למקצוענות שיתופית - חלק ב': שיתופי הפעולה החינוכיים עולים כיתה

הילה יגאל-איזון
11/5/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא