youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

בלי מחשב ואינטרנט: מחשבות על פתיחת שנת הלימודים בחברה הבדואית

איך מתחילים שנת למידה מרחוק, כשאין בבית את האמצעים הבסיסיים לכך? יוסרא אמטיראת, מורה בחברה הבדואית, עם כמה הצעות פרקטיות למורים
מירב אסף
17/08/2020
quote-image
המגזר הבדואי מאופיין בגישה מסורתית חזקה. נורמות אלה קשורות לעתים בחשש רב והתנגדות לפעילות במרחב הדיגיטלי ובעיקר שימוש במדיה

עוד כתבות בנושא