whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

לא לחירום בלבד: הכניסו את הלמידה המקוונת לשגרת התלמידים והמורים

רן גולנד הורביץ
19/03/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא