youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

כך תכינו את תלמידיכם לבגרות במתמטיקה – כבר בחטיבת הביניים

ההכנות לבחינות הבגרות לא מתחילות כשעולים לתיכון. כמה טיפים חשובים למורי המתמטיקה בחטיבת הביניים
זיוה אלוש
12/18/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא