youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

המהפכה הדיגיטלית: האם ספרי הלימוד עומדים להיעלם מהעולם?

עד כמה מערכת החינוך בשלה לעבור לספרי לימוד דיגיטליים והאם זה נכון?
עזרי עמרם
08/12/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא