whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

המהפכה הדיגיטלית: האם ספרי הלימוד עומדים להיעלם מהעולם?

עד כמה מערכת החינוך בשלה לעבור לספרי לימוד דיגיטליים והאם זה נכון?
עזרי עמרם
08/12/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא