youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

רוצים למידה משמעותית? סעו למדבר

איך לומדים לטפס על ההרים שבכיתה?
תיכון דור הרצליה
31/07/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא