youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

תפקיד המורה כמארגן ידע

כיצד נארגן ידע קיים וחדש בקרב תלמידים?
אהוד
06/08/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא