youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

המתמטיקה של העולם האמיתי: לנסח, ליישם ולפרש

הם יודעים לפתור נוסחאות, להציב, לחשב, אך האם תלמידינו ידעו לזהות מצב בחיים, לנסח אותו בכלים מתמטיים ולפרש את המצב בעולם האמיתי?
הילה יגאל-איזון
1/12/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא