youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
ללמוד מהעולם

את המורים האיכותיים ביותר צריך לשבץ בחטיבות הביניים

האם אנחנו באמת צריכים את חטיבות הביניים? תלוי אילו מורים ילמדו שם
הילה יגאל-איזון
11/18/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא