youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

כך תחזקו אותם בדרך להצלחה: הדרך הנכונה לתת משוב לתלמידים

אתם אוהבים לחזק ולפרגן לתלמידים שלכם, אך האם הדרך בה אתם עושים זאת היא הדרך הנכונה? על כך בכתבה הבאה
הילה יגאל-איזון
6/2/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא