whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

מהי שיטת הלמידה המפתיעה שתעביר את הכיתה שלך לעידן הרשת?

שיטת הספרייה הריקה"" תכבוש גם את הכיתה שלך
moranhar
09/12/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא