whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

להפוך את האמפתיה לשפה בית ספרית

רוצה ליצור יחסי אמון בכיתה? לרקום קשרים הדדיים עם התלמידים? לבנות אווירת המעודדת למידה? אמפתיה היא השלב הראשון לכל אלו
ניר רווה
06/05/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא