youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

להפוך את האמפתיה לשפה בית ספרית

רוצה ליצור יחסי אמון בכיתה? לרקום קשרים הדדיים עם התלמידים? לבנות אווירת המעודדת למידה? אמפתיה היא השלב הראשון לכל אלו
ניר רווה
06/05/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא