whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

תמיד רצית לשנות את פני החינוך? זו ההזדמנות הגדולה שלך

מהי הגישה החינוכית העומדת לשנות את פני החינוך בכל העולם?
P.I.E challenge
03/12/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא