youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

תמיד רצית לשנות את פני החינוך? זו ההזדמנות הגדולה שלך

מהי הגישה החינוכית העומדת לשנות את פני החינוך בכל העולם?
P.I.E challenge
03/12/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא