whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

מי הזיז את הדיסלקציה שלי?

איך סדנת יו-טיוב אחת השפיעה על המתרחש בכיתתי
ענבל סמית
23/10/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא