youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

מי הזיז את הדיסלקציה שלי?

איך סדנת יו-טיוב אחת השפיעה על המתרחש בכיתתי
ענבל סמית
10/23/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא