youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לחלום בגדול

איך עוד לפני התיכון - תלמידים בנו כפר שלם

בחיים האמתיים אין חלוקה בין מקצועות, מה קורה כשנותנים לתלמידים בעיה המצריכה ידע ממגוון תחומים?
יהודה דוולצקי
7/10/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא