whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

ללא עפרונות, נייר ועם הרבה אפשרויות: הכיתה הדיגיטלית

כיצד ניתן לשדרג ולעדכן את הפדגוגיה וההתנהלות באמצעים דיגיטליים המתאימים לכל תלמיד/ה ומורה?
שי ניסן
25/07/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא