youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

איך הפכו תלמידי כיתה ח' לסטודנטים מצטיינים באוניברסיטה

שימוש בקורסים אינטרנטיים בכיתה ככלי לימודי מהפכני...
שי ניסן
5/4/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא