youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

מה הכי משפיע על חייהם של התלמידים?

לפני טכנולוגיה וגישות חדשות בהוראה - הגורם הכי משפיע הוא המחנך
שרון מאיו
10/07/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא