youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מהי הנוסחה המנצחת להוראה איכותית?

כשאנחנו חושבים על דמות הבוגר\ת האידאלי\ת, כדאי שנתייחס ליכולות המקצועיות, הקוגניטיביות, החברתיות ולעולם הערכים של כל תלמיד\ה. הנה חמשת המרכיבים שאם ניקח אותם בחשבון - יקדמו אותנו אל עבר הכשרה איכותית במערכת החינוך
שרון מאיו
10/07/2022
quote-image
על מנת לממש את הלמידה בצורה האיכותית ביותר, יש להגדיר בשלב הראשון מהי מטרת התהליך החינוכי-לימודי. מה ברצוננו בסופו של דבר להקנות ללומד?

עוד כתבות בנושא