youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

האם יש באמת דרך לבחון הוראה איכותית?

חמשת המרכיבים לדמותה של הכשרה איכותית במערכת חינוכית
שרון מאיו
06/03/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא