youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

50 דרכים לחיבור הלמידה בכיתה לחיי התלמידים

התלמידים שלנו מאמינים שהידע שהם לומדים לא נוגע לחייהם. איך משנים את דעתם?
אור ב. שמש
3/11/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא