youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
לשתף פעולה

מי הם המורים שמצעידים את החינוך קדימה? סיפורה של קהילה בהתהוות

כיצד יוצרים רשתות של שינוי בחינוך?
מנהל חינוך ירושלים
2/27/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא