youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

כיתה אוטונומית - כשהמורה רועה את התלמידים

כשסקרנות ואוטונומיה מובילות את הלמידה, המוטיבציה גדלה
ד"ר שלומי טוביאק
25/05/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא