whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

כיתה אוטונומית - כשהמורה רועה את התלמידים

כשסקרנות ואוטונומיה מובילות את הלמידה, המוטיבציה גדלה
ד"ר שלומי טוביאק
25/05/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא