youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

שש נקודות מפתח בדרך ללמידה רבת עוצמה

כיצד ניתן ליצור בקרב התלמידים למידה משמעותית ועוצמתית?
יוני אנזל
9/16/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא