youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מה אסור לשכוח כדי להבטיח שהתלמידים יזכרו?

מדוע כדאי להפסיק למרקר ולהתחיל לבחון את עצמכם
אפרת פירסט
3/26/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא