whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

אבל המורה, לא הבנתי!" על חשיבות הידע ללמידה רבת-משמעות במאה ה-21

איך הכי נכון ללמד בעידן בו הידע זמין ונגיש, אך נדרשות מיומנויות חשובות אחרות
אפרת פירסט
16/04/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא