whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

כן מבחנים, אבל לא כאלה

למה מבחנים באופן בו הם מבוצעים היום מעודדים את התלמידים שלנו ללמוד למידה שטחית שלא תשאיר בהם סימן? ואיך ניתן לשנות זאת?
אפרת פירסט
26/08/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא