youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

'ילידי הדיגיטל' או 'מהגרי הדיגיטל'? איך דורות שונים נגשים לשימוש בטכנולוגיה

מהי ""הפסקה טכנולוגית"" וכיצד היא יכולה לשפר את הלמידה בכיתה שלכם ואת מיומנויות התקשורות של התלמידים?
יעל מן שחר ותפארת קרונפלד
09/08/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא