whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

'ילידי הדיגיטל' או 'מהגרי הדיגיטל'? איך דורות שונים נגשים לשימוש בטכנולוגיה

מהי ""הפסקה טכנולוגית"" וכיצד היא יכולה לשפר את הלמידה בכיתה שלכם ואת מיומנויות התקשורות של התלמידים?
יעל מן שחר ותפארת קרונפלד
09/08/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא