youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

השיעורים שלכם כבר לא יהיו אותו דבר- כלי ממכר לשימוש בכל כיתה

הפודיום ללמידה – איך יכולים הפודקאסטים לשנות את פני ההוראה
ניב מורגנשטרן
8/23/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא