youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

דרושים: בוני ספינות מרוץ סולאריות לנתיבים חדשים בחינוך

כיצד ניתן להפוך את החינוך לתהליך מקיים שיכין את התלמידים שלנו לעתידם?
ניב מורגנשטרן
07/02/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא