whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

דרושים: בוני ספינות מרוץ סולאריות לנתיבים חדשים בחינוך

כיצד ניתן להפוך את החינוך לתהליך מקיים שיכין את התלמידים שלנו לעתידם?
ניב מורגנשטרן
07/02/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא