whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

8 כישורי חיים דיגיטליים שכל הילדים צריכים – ותכנית כדי ללמד אותם

מה עלינו לעשות על מנת לשמור על התלמידים מוגנים כאשר הם מתנהלים במדיות הדיגיטליות?
ניב מורגנשטרן
19/11/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא