youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

האם יש לאפשר לתלמידים להשתמש באינטרנט במבחנים?

דיקן בהרווארד טוען כי בחינות המאפשרות שימוש באינטרנט מכינות את הילדים לעולם האמיתי. ומה אתם חושבים?
ניב מורגנשטרן
20/08/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא