youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

6 טיפים ליישום רעיונות חדשניים בכיתה

גיוון בדרכי ההוראה ושימת דגש על מיומנויות הם רק שניים מתוך ששת העקרונות בשיטת למידה שבה חדשנות היא דרך חיים
אהד נתנזן
10/13/2022
קרדיט: Deposite photos
quote-image

עוד כתבות בנושא