youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
לחלום בגדול

חינוך 2.0 - איך אנו יכולים להצעיד את החינוך אל העתיד?

מה הוא חינוך 2.0 וכיצד מורים יכולים ליצור אותו בבית הספר שלהם
יעקב הכט
27/03/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא