youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

המדריך לישיבה פדגוגית אפקטיבית בחטיבת הביניים

ישיבה פדגוגית - בין רצוי למצוי
דר' שרון רחמים
8/1/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא