youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

ענישה? כל כך שנה שעברה!

האם ההתמודדות עם בעיות משמעת של תלמידים השתנתה במרוצת הזמן?
רייצל ל.
09/03/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא