youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

ילדים מתכנתים או ילדים מתוכנתים?

המגמה להתחיל ללמוד תכנות כבר מבית הספר היסודי הולכת וגדלה. האם זה טוב או רע?
אודי מלכה
2/13/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא